Δευτέρα 22 Μαΐου 2017

ΠΥΣΠΕ Εύβοιας : Ετήσιες μεταβολές 2017 – Μεταθέσεις- οριστικές τοποθετήσεις

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας  στη με αρ. 24/22-05-2017 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο: Απόρριψη  αιτήσεων  και  δηλώσεων  εκπ/κών κλάδου ΠΕ70- Δασκάλων ΣΜΕΑΕ από  τη  διαδικασία  μεταθέσεων – οριστικών  τοποθετήσεων  εντός  ΠΥΣΠΕ  Εύβοιας 
ΘΕΜΑ 2ο: Ετήσιες  μεταβολές  2017 – Μεταθέσεις- οριστικές  τοποθετήσεις  εκπ/κών κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ16- Μουσικής, ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής,  ΠΕ 60- Νηπιαγωγών,  ΠΕ70- Δασκάλων και ΠΕ70- Δασκάλων ΣΜΕΑΕ

Οι αιτήσεις διόρθωσης λάθους μπορούν να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους εκπ/κούς στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας έως την Παρασκευή 26-05-2017, ώρα 13:00μ.μ.

Συνημμένα αρχεία: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου