Κυριακή 14 Μαΐου 2017

ΠΥΣΠΕ Εύβοιας : Δηλώσεις προσωρινής - οριστικής τοποθέτησης

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ06- Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ16- Μουσικής, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων που είχαν υποβάλει αίτηση μετάθεσης- οριστικής τοποθέτησης σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 26587/Ε1/12-02-2017 Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ και όσοι μετατέθηκαν στο νομό με τις πρόσφατες μεταθέσεις, θα έχουν τη δυνατότητα από την Τρίτη  09  Μαΐου 2017 μέχρι και την Τρίτη  16  Μαΐου 2017  και ώρα 14:00  να δηλώσουν, όσοι επιθυμούν, τις σχολικές μονάδες της προτίμησης  τους στην αίτηση μετάθεσης στο Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https//teachers.minedu,gov.gr). Οι εκπαιδευτικοί στις δηλώσεις τους μπορούν να αναγράφουν κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες. Στη  συνέχεια, αφού  εκτυπώσουν  και υπογράψουν την αίτηση μετάθεσης με τις προτιμήσεις, θα την υποβάλουν στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας, μέσω email (pyspe@dipe.eyv.sch.gr).


Όσοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ06- Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ16- Μουσικής, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων που είχαν υποβάλει αίτηση μετάθεσης- οριστικής τοποθέτησης σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 26587/Ε1/12-02-2017 Εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, δεν επιθυμούν να δηλώσουν σχολικές μονάδες προτίμησης, θα υποβάλουν στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη δήλωση σχολικών μονάδων, μέσω email(pyspe@dipe.eyv.sch.gr), στις ίδιες ημερομηνίες.

Πληροφορίες:
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
Ταχ.δ/νση: Ιατρίδου 8, Χαλκίδα,ΤΚ 34132
Τηλ. 22210  22986-27831
Φαξ 22210  77012
Ιστοχώρος http://dipe.eyv.sch.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου