Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. : Πρόσκληση στις Συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής του συνόλου των αναπληρωματικών μελών – υποψηφίων για την Κ.Ε. στο 27ο συνέδριό μα


ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α - 10557 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3312793 & 6974 750407

www.dakepe.gr e-mail: info@dakepe.gr

07 - 04 - 2011

Ενίσχυση των Συλλογικών Διαδικασιών της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.

Πρόσκληση στις Συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής του συνόλου των αναπληρωματικών μελών – υποψηφίων για την Κ.Ε. στο 27ο συνέδριό μας.

Η Κεντρική Επιτροπή της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. στη δεύτερη συνεδρίασή της το Σάββατο 2 Απριλίου 2011, μετά από εισήγηση του Προέδρου, αποφάσισε ομόφωνα να προσκαλούνται στις συνεδριάσεις της το σύνολο των αναπληρωματικών μελών – υποψηφίων για την Κ.Ε. του 27ου Πανελληνίου Συνεδρίου της παράταξης.

Τα αναπληρωματικά μέλη της Κ.Ε. θα έχουν δικαίωμα λόγου και θα συνεισφέρουν μαζί με τα τακτικά μέλη της στην ενίσχυση των συλλογικών διαδικασιών και στη χάραξη της νέας πορείας της παράταξης.

Για τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Κόκκινος Χαράλαμπος

Ανδρουλάκης Μάνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου