Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

ΚΑΙΤΗ ΡΗΝΑΚΗ : ΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙ


ΚΑΙΤΗ ΡΗΝΑΚΗ

Εκπρόσωπος της ΔΟΕ

στο ΣΠΔΕ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στο Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως σήμερα ασχοληθήκαμε 1)με τη δημιουργία ενός νέου φορέα όπου θα συγχωνευτούν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το ΚΕΕ, το ΙΠΟΔΕ και ο ΟΕΠΕΚ και 2) με την επαναφορά του θεσμού των προτύπων και πειραματικών σχολείων ως έναν τύπο σχολείου με την ονομασία πρότυπα-πειραματικά. Οι απόψεις που κατέθεσα προφορικά κι εγγράφως είναι οι εξής:

1. ΝΕΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.

Η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας κατέθεσε νομοσχέδιο με σκοπό τον ορθολογικό εκσυγχρονισμό των επιστημονικών οργάνων που υποστηρίζουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής. Έχει ήδη αποφασίσει την ίδρυση ενός νέου φορέα, που θα ονομάζεται “Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής” και στο οποίο θα συγχωνευτούν τέσσερις φορείς που λειτουργούσαν ανεξάρτητα: το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, το Ινστιτούτο Παιδείας, Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και ο Οργανισμός Επιμόρφωσης.

Στο ΣΠΔΕ ήρθε ως εισήγηση ένα σχέδιο που προέκυψε από ποικίλες συνεργασίες και προσωπικές διαβουλεύσεις, χωρίς να ερωτηθούν οι συνδικαλιστικοί φορείς, χωρίς κατ' επέκταση να ερωτηθούν οι εκπαιδευτικοί που πρωτίστως τους αφορά. Ζητείται η άποψή μας για το πώς θα συγχωνευτούν ορθότερα οι παραπάνω οργανισμοί, χωρίς να ερωτηθεί η γνώμη μας αν συμφωνούμε στη συγχώνευση.

Στο Δ.Σ. του ΟΕΠΕΚ για παράδειγμα, οι συνδικαλιστικοί φορείς είχαν ισότιμη εκπροσώπηση. Μπορεί αρχικά ο Οργανισμός να δημιουργήθηκε για τη διευκόλυνση της απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, ήταν όμως ένας φορέας που δεν είχε πέσει σε μαρασμό, αντίθετα ευελπιστούσαμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων με όρους και προϋποθέσεις που να τιμούν την εκπαίδευση και τον εκπαιδευτικό. Άλλωστε στα πορίσματα του ΣΠΔΕ, που παραδόθηκαν στην Υπουργό το '09 προτείνεται κύριος φορέας επιμόρφωσης να είναι ο ΟΕΠΕΚ “με αρμοδιότητες τη στρατηγική, τον συντονισμό, τη διαχείριση, τη χρηματοδότηση και την αξιολόγηση έχοντας τη βοήθεια επιστημονικού συμβουλίου”.

Σήμερα ο νέος φορέας το “Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής” θα έχει ένα ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίζεται από την Υπουργό Παιδείας και πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι που θεσμοθετείται υποχρέωση του φορέα να “συμβουλεύεται” τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες (ΔΟΕ, ΟΛΜΕ και ΟΙΕΛΕ) καθώς και την Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων. Οι εκπρόσωποι όμως των συνδικαλιστικών Οργανώσεων δεν επιτελούν συμβουλευτικό ρόλο. Έχουν ξεκάθαρες θέσεις και αποφάσεις ψηφισμένες από τις Γενικές Συνελεύσεις του Κλάδου, βασισμένες σε πορίσματα επιστημονικών συνεδρίων. Αυτές τις θέσεις και απόψεις υποστηρίζουν ισότιμα σε Δ.Σ. Κι όχι ασκώντας συμβουλευτικό ρόλο σε Διοικητικά Συμβούλια διορισμένα από τον εκάστοτε Υπουργό.

Είναι μια άποψη και πρόθεση που απαξιώνει το συνδικαλιστικό κίνημα και τους εκπροσώπους του, όπως απαξιωτικό είναι να καλούμαστε στο Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όχι για να καταθέσουμε την άποψή μας εξαρχής στο πρόβλημα της καλύτερης λειτουργίας των Οργανισμών και στη μη ύπαρξη αλληλεπικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων, αλλά για το πώς θα υλοποιηθεί η προαποφασισμένη κατάργηση και συγχώνευση των Οργανισμών και η δημιουργία νέου Φορέα.

ΚΑΙΤΗ ΡΗΝΑΚΗ

Εκπρόσωπος της ΔΟΕ

στο ΣΠΔΕ

2. ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε τις έννοιες. Τα πρότυπα και τα πειραματικά είναι δύο διαφορετικοί τύποι σχολείων. Συνεπώς ο όρος πρότυπα – πειραματικά δεν είναι δόκιμος και εξυπηρετεί μόνο τη δημιουργία εντυπώσεων ενισχύοντας τη σύγχυση, ώστε να περάσει όσο το δυνατόν ανώδυνα ένα σχέδιο που καμία σχέση δεν έχει με τα όσα υποστηρίζει, αντίθετα εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς που ευαγγελίζεται και πολύ λίγο συμβάλλουν στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης.

Τα πρότυπα απευθύνονται σε μαθητές με ιδιαίτερες ικανότητες και χαρίσματα που έχουν ως στόχο την αριστεία των συγκεκριμένων μαθητών, γι' αυτό και η εισαγωγή σ' αυτά γίνεται μέσω εξετάσεων. Στην περίπτωση αυτή θέμα μας είναι να εξετάσουμε αν θα πρέπει να υποστηρίζουμε τους μαθητές που διαθέτουν κάποια έφεση ή κάποιο ταλέντο στις επιστήμες και πώς. Σύμφωνα με την εισήγηση του καθηγητή κ. Ματθαίου σκοπός των σχολείων αυτών είναι η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη σε συνεργασία με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα. Επίσης η πειραματική εφαρμογή 1.προγραμμάτων σπουδών, αναλυτικών προγραμμάτων, και μεθόδων διδασκαλίας, 2.εκπαιδευτικού υλικού, 3.καινοτόμων διδακτικών πρακτικών, 4.καινοτόμων και δημιουργικών τάσεων 5.προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων και 6.νέων μοντέλων διοίκησης και λειτουργίας του σχολείου Πώς μπορεί όμως μία επιστημονική έρευνα να δώσει αποτελέσματα που θα ωφελήσουν ευρύτερα την εκπαιδευτική πράξη, όταν θα αφορούν μαθητές με εξαιρετικές ικανότητες; Ένας άλλος σκοπός σύμφωνα με την εν λόγω εισήγηση είναι η εκπαίδευση με πρακτική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη πως οι αυριανοί εκπαιδευτικοί δε θα διδάξουν σε πρότυπα αλλά σε κανονικά σχολεία όπου οι μαθησιακές ανάγκες είναι σαφώς διαφορετικές. Είναι σαφές ότι τα πρότυπα σχολεία εξυπηρετούν διαφορετικούς παιδαγωγικούς σκοπούς και καμία σχέση δεν έχουν με την επιστημονική έρευνα, στα αποτελέσματα της οποίας θα βασιστούν μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης.

Τα πειραματικά έχουν ως στόχο τον πειραματισμό σε νέες παιδαγωγικές μεθόδους με απώτερο σκοπό τη γενίκευση των μεθόδων αυτών σε όλα τα σχολεία της χώρας μας. Δεν έχουν ως στόχο λοιπόν, την εκπαίδευση αρίστων μαθητών, αντίθετα απευθύνονται στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού. Οι μαθητές που θα φοιτήσουν σ' αυτό επιλέγονται με κλήρωση ώστε το πανεπιστημιακό δείγμα να είναι τυχαίο και συνεπώς αξιόπιστο. Αυτά τα σχολεία επιτελούν τους σκοπούς στους οποίους αναφέρεται ο κ. Ματθαίου, αυτά τα σχολεία μπορούν να γίνουν σημεία αναφοράς για τα υπόλοιπα σχολεία της περιοχής, απλά γιατί είναι σχολεία που λειτουργούν με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις με τα υπόλοιπα.

Διαφωνούμε λοιπόν εξαρχής στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σχολείων που θα συνδυάζουν την αριστία με την επιστημονική έρευνα. Για μας τέτοιου είδους σύνδεση με τα πανεπιστήμια θεωρούμε ότι εξυπηρετεί μόνο επιστημονικά οφέλη και σε καμία περίπτωση παιδαγωγικά. Δεν είναι τυχαία η επισήμανση για τα ιδιαίτερα επιστημονικά προσόντα που θα πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σ' αυτά, καθώς και η σχέση που θα αναπτύξουν με τα ανάλογα πανεπιστημιακά τμήματα, καθώς και οι ευκαιρίες που θα έχουν για πρόσβαση σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα.

Διαφωνούμε ακόμη στην έμφαση που δίνεται στην υποστήριξη του θεσμού του μέντορα, ένα θεσμό που έχουν καταδικάσει στο σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί. Επίσης η έμφαση που δίνεται στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, δημιουργεί την εντύπωση πως θα χρησιμοποιηθούν τα πρότυπα – πειραματικά σχολεία για να εισάγουν την αξιολόγηση στην εκπαίδευση όχι ανάλογα με τις θέσεις της Ομοσπονδίας μας, όχι ανάλογα με τα πορίσματα του διαλόγου που πραγματοποιήθηκε το 2009, αλλά με τη τιμωρητική φιλοσοφία χειραγώγησης, που πιστεύει διαχρονικά η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Τονίζουμε κλείνοντας πως ένας διάλογος όταν βασίζεται σε προειλημμένες αποφάσεις και σχέδια νόμων είναι προσχηματικός και σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιείται από την εκπαιδευτική κοινότητα. Επίσης μία διαδικασία συνεδρίασης του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με διαφορετικές εισηγήσεις (αφού διαφορετική ήταν η εισήγηση προς το ΣΠΔΕ και άλλο το σχέδιο νόμου που ανακοίνωσε η πολιτική ηγεσία) και αιφνιδιαστικές και βιαστικές κινήσεις δε συνάδει με τους όρους και τους κανόνες που εμείς θέτουμε ως προϋπόθεση για συμμετοχή μας σ' αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου