Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2011

Υπουργείο Παιδείας :18-07-11 2η Επισήμανση στην αριθμό 78910/Δ2/13-07-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-74Τ) εγκύκλιο

Ανακοίνωση

2η Επισήμανση στην αριθμό 78910/Δ2/13-07-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-74Τ) εγκύκλιο

Η Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχετικά με την αριθμ. 78910/Δ2/13-07-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-74Τ) εγκύκλιο με θέμα: «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 16.01, ΠΕ 16,02, ΠΕ 17.13, ΠΕ 17.14 και ΤΕ 16 για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ. Α΄)», επισημαίνει:

Η απαιτούμενη ελληνομάθεια, ως απαραίτητο τυπικό προσόν για όλους τους εκπαιδευτικούς, όπως ορίζεται από το άρθρο 14 παρ. 10 του ν. 1566/1985 ( ΦΕΚ 167 τ. Α΄) και όπως ισχύει μέχρι σήμερα, καλύπτεται από το απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου. Βεβαίως οι κάτοχοι πτυχίων Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής δεν είναι απαραίτητο να προσκομίσουν και απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι όμως εκπαιδευτικοί που ως τυπικό προσόν του κλάδου τους δεν έχουν πτυχίο Ιδρύματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, κλάδου ΤΕ16, ( τα Ωδεία π.χ. είναι Ιδρύματα αδιαβάθμητα υπό την εποπτεία του Υπ.Πο. ) απαραίτητα πρέπει να καταθέτουν απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως αποδεικτικό της ελληνομάθειας και εάν δεν έχουν τότε πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας, όπως αυτό προβλέπεται και περιγράφεται στην εγκύκλιο.

Παρακαλούνται, τέλος, οι Διευθύνσεις όπως προωθήσουν άμεσα το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλα τα Γραφεία αρμοδιότητάς τους.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Για την εγκύκλιο και τις αιτήσεις πατήστε εδώ.
Για διευκρινίσεις για την ηλεκτρονική καταχώρηση της Μουσικής Ειδίκευσης πατήστε εδώ.
Για επισημάνσεις στην αριθμ. 78910/Δ2/13-07-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-74Τ) εγκύκλιο πατήστε εδώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου