Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Δ.Ο.Ε.: ΑΜΕΣΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ


Αρ. Πρωτ:38

Αθήνα 12/7/2011

Προς

1. Την Υπουργό Παιδείας
κ. Άννα Διαμαντοπούλου
2. Την Υφυπουργό Παιδείας
κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου
3.Το Γενικό Γραμματέα του Υπ. Παιδείας
κ. Βασίλη Κουλαϊδή

Θέμα: ΑΜΕΣΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κυρία Υπουργέ,

Κυρία Υφυπουργέ,

Κύριε Γεν. Γραμματέα,

Στις 11/1/2011 εκδόθηκε από το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. η εγκύκλιος Φ.361.1/6/2701.Δ1/11-1- 2011 με θέμα "Συμπληρωματική Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων Π/θμιας Εκπ/σης ειδικών κατηγοριών των περ. β' και γ' παρ. 10 του αριθμού 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α'), ήτοι β': εκπαιδευτικών με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, που συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου και γ': εκπαιδευτικών γονέων τέκνων με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, που συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2010-2011."

Με βάση τη συγκεκριμένη εγκύκλιο ενώ αρχικά 18 εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να παρουσιαστούν για διορισμό, σε διάστημα 10 ημερών, στις περιοχές τοποθέτησής τους, στη συνέχεια ενημερώθηκαν ότι ο διορισμός τους απορρίφθηκε.

Με δεδομένα τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί, την αναστάτωση που χωρίς ευθύνη τους έχει προκληθεί στην προσωπική τους ζωή και την αντίληψη πως δείκτης πολιτισμού μιας κοινωνίας είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα άτομα (εκπαιδευτικούς) με αναπηρία, σας καλούμε να αποκαταστήσετε άμεσα την αδικία και να διορίσετε τους παραπάνω εκπαιδευτικούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου