Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ : Συγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Ν. Εύβοιας
ΘΕΜΑ:

«Συγκρό

τηση Περιφερε

ιακού

Υπηρεσιακού Συμβουλίου Επιλογής

Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Α/θμ

ιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Ν. Εύβοιας»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Ν. Εύβοιας ως εξής:

1. Συρίμης Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70, με βαθμό Α’, Διευθυντής της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Εύβοιας, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτριά του την κα Λουκοπούλου Ελένη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 60, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη του 1ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Εύβοιας.

2. Στάμου Νικόλαος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70, με βαθμό Α’, Υποδιευθυντής του 2ου Δ.Σ. Χαλκίδας, ως τακτικό μέλος και αντιπρόεδρος του συμβουλίου, με αναπληρωτή του τον κ. Πορτοκαλλίδη Κωνσταντίνο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, με βαθμό Α΄, του Δ. Σ. Λίμνης.

3. Βαρβάρου Ευφροσύνη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 11, με βαθμό Α’, του 5ου Δ.Σ. Χαλκίδας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον κ. Πάττα Αναστάσιο, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70, με βαθμό Α’, του Δ.Σ. Αγίου Ιωάννη

4. Μπασαγιάννη Ελευθερία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, με βαθμό Α΄, Σχολική Σύμβουλος 5ης Π.Π.Α Ν. Εύβοιας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον κ. Παντιώρα Γαβριήλ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 με βαθμό Α΄, Σχολικός Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας ΠΕ Ν. Εύβοιας.

5. Κορωναίου Βενετσιάνα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, με βαθμό Α΄, του 29ου Νηπιαγωγείου Χαλκίδας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον κ. Δάρρα Μιχαήλ, εκπαιδευτικός Κλάδου ΠΕ70, με βαθμό Α΄, του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας.

6. Καραβά Μελπομένη του Σπυρίδωνος, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70 με βαθμό Α΄ και οργανική θέση στο 4ο Δ.Σ. Χαλκίδας, ως τακτικός αιρετός εκπρόσωπος, με αναπληρωτή της τον κ. Βαλαγιαννόπουλο Νικόλαο, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 11, με βαθμό Α΄, του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ιωάννη.

7. Θεοδουλίδης Χρήστος του Σωκράτη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70 με βαθμό Α΄, και οργανική θέση στο 25ο Δημ. Σχολείο Χαλκίδας, ως τακτικός αιρετός εκπρόσωπος, με αναπληρωτή του τον κ. Μπλέτσα Χρήστο, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70 με βαθμό Β’ του 24ου Δ.Σ. Χαλκίδας.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η κα Παρλακίδου Παρθένα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70, με βαθμό Β΄, του Δ.Σ. Κοσκίνων Ν. Ευβοίας, με αναπληρωτή της τον κ. Κεφαλά Αθανάσιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70, με βαθμό Α’, του 12ου Δ.Σ. Χαλκίδας.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31-12-2011, με εξαίρεση τα αιρετά μέλη τακτικά και αναπληρωματικά των οποίων η θητεία λήγει την 31-12-2012.


Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης

Δρ. Ηλίας Ε. Αργυρόπουλος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου