Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ : ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ


Αξιολογικός Πίνακας Υποψήφιων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Γενικής Αγωγής

Αξιολογικός Πίνακας Υποψήφιων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής

Δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση σε θέση Διευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας

Σχολικές Μονάδες Εύβοιας

Α) Προθεσμία υποβολής δήλωσης προτιμήσεων τοποθέτησης Διευθυντών/ ντριών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Εύβοιας: από 21/7/2011 έως 25/7/2011, ώρα 14:30. Η δήλωση προτιμήσεων για σχολικές μονάδες γενικής αγωγής και ΣΜΕΑΕ μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι 85 προτιμήσεις και υποβάλλεται στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας.

Β) Προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά του αξιολογικού πίνακα Διευθυντών/ ντριών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Εύβοιας: από 21/7/2011 έως 25/7/2011, ώρα 14:30.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου