Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011

Σίμος Κεδίκογλου: Το Υπουργείο Παιδείας με τις αποφάσεις του δημιουργεί μαθητές «δύο ταχυτήτων»


«Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσαν οι αποφάσεις του Υπουργείου για τη λειτουργία των ολοήμερων προγραμμάτων. Στην πρώτη απόφαση αναφέρεται ότι τα ολοήμερα θα λειτουργήσουν από 6/Θ και πάνω διαγράφοντας τα 5/θ και κάτω σχολεία και στην 2η απόφαση ορίζεται ότι μπορούν να λειτουργήσουν και ολοήμερα προγράμματα σε σχολεία που έχουν οργανικότητα κάτω από 6/θ με την προϋπόθεση να έχουν 60 εγγεγραμμένους μαθητές και μαθήτριες και ελάχιστο αριθμό φοιτούντων στο ολοήμερο 15 μαθητές/τριες. Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής στο ολοήμερο πρόγραμμα είναι και οι δυο γονείς να είναι εργαζόμενοι προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας ή σχετική δήλωση ανεργίας. Επίσης η αποχώρηση των μαθητών/τριων μπορεί να γίνεται στο τέλος κάθε διδακτικής ώρας μετά από σχετική δήλωση των γονέων.
Η ουσία είναι ότι ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου πλήττεται. Τα μικρά σχολεία της υπαίθρου που επέζησαν μετά το σάρωμα των συγχωνεύσεων με το άλλοθι των παιδαγωγικών λόγων δεν θα έχουν ολοήμερο πρόγραμμα την νέα σχολική χρονιά. Το πρόβλημα βέβαια αφορά εξίσου όλα τα σχολεία αφού οι προϋποθέσεις εγγραφής σχετικά με τους δυο εργαζόμενους γονείς ή δήλωση ανεργίας αποκλείει ένα μεγάλο μέρος γονέων που έχουν ανάγκη στήριξης μέσω του ολοήμερου προγράμματος. Η πολύτεκνη οικογένεια, ο αγρότης, ο αναλφάβητος γονέας, ο οικονομικά ασθενέστερος, ο κάθε φορολογούμενος έλληνας πολίτης δεν απολαμβάνει τις ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Με τις αποφάσεις του το υπουργείο ουσιαστικά καταργεί τα ολοήμερα προγράμματα, στα οποία παρέχονταν διδακτικά αντικείμενα (Αγγλικά, Πληροφορική, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Φυσική Αγωγή και Χορός) που παρέχει συνήθως η ιδιωτική εκπαιδευτική αγορά.
Ερωτάται η κα. Υπουργός:
1)Ποια εκπαιδευτική πολιτική, ποια παιδαγωγική θέση και αντίληψη, ποια κοινωνική ανάγκη νομιμοποιεί τέτοιου είδους αποφάσεις που δημιουργούν και διευρύνουν τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες;»

Πηγή : www.eviaroom.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου