Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013

Βασίλειος Ματθαίος : 15η Συνεδρίαση Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΑττικήςΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 
Συνεδρίασε σήμερα Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013 για δέκατη πέμπτη φορά το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής με τα τακτικά μέλη του με απαρτία.

Τα θέματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο ήταν τέσσερα (4):
 1. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές σε εκπαιδευτικό Π.Ε. με αποδοχές για το σχολικό έτος 2013 – 2014.
2.Χορήγηση άδειας χωρίς  αποδοχές σε εκπαιδευτικό Π.Ε. για το  σχολικό έτος 2013 - 2014.

3. Απαλλαγή από τα καθήκοντα (μετά από αίτησή τους)  Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων, Υποδιευθύντριας Δημοτικού Σχολείου και Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων.
4. Ορισμός αναπληρωτή Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε.
Οι αποφάσεις πάρθηκαν ομόφωνες και στα  τέσσερα (4) θέματα.

Συγκεκριμένα:
 1. Χορηγήθηκε  άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, με βεβαίωση του Ι.Κ.Υ. στον εκπαιδευτικό  Π.Ε. 70  Γ.Φ. της Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής  έως 31/03/2014.
2. Χορηγήθηκε  άδεια χωρίς αποδοχές   μετά από αίτησή της  στην  εκπαιδευτικό Π.Ε. 70 Α.Ν. της Β΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας, για τη σχολική χρονιά 2013 – 2014,  βάσει των  Ν. 1566/1985 και Ν.3528/2007.

3.  Έγινε αποδεκτή η αίτηση για απαλλαγή από τα καθήκοντά τους (μετά από αίτησή τους) για τους λόγους που επικαλούνται οι: (αρχικά από ονοματεπώνυμο):
Φ.Γ. Π.Ε. 70 (Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου  της  Δ/νσης Π.Ε.  Δυτικής  Αττικής),
Ε.Μ. Π.Ε. 70 (Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου της  Β΄ Δ/νσης Π.Ε.  Αθήνας)
Μ.Λ. Π.Ε. 70 (Υποδιευθύντρια Δημοτικού Σχολείου της  Β΄ Δ/νσης Π.Ε.  Αθήνας),
Ε.Μ.  Π.Ε. 60 (Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου της  Α΄ Δ/νσης Π.Ε.  Αθήνας)
 Μ.Τ. 60 (Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου της  Δ/νσης Π.Ε.  Ανατολικής Αττικής)

4. Ορίστηκε Αναπληρωτής Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε.  ο(αρχικά από ονοματεπώνυμο) :
  ο Χ.Κ.  Π.Ε. 70 στην Α΄Δ/νση Π.Ε. Α΄ Αθήνας.

Υ.Γ. Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής και στους αιρετούς.

 Πάντα κοντά σας
Βασίλειος Ματθαίος
Αιρετός Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής
(2013-2014)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου