Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2013

Ξεκινάει τη λειτουργία του στη Χαλκίδα το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ενηλίκων

10/9/2013  
Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις
Ξεκινάει τη λειτουργία του στη Χαλκίδα το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ενηλίκων
Ο Δήμος Χαλκιδέων και το Υπουργείο (μέσω της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) ανακοινώνουν την ίδρυση και έναρξη λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Χαλκίδας, με σκοπό την εφαρμογή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας» και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας». Συγχρηματοδοτείται δε, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου θα προσφέρονται προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, τα οποία θα υλοποιηθούν στην πόλη της Χαλκίδας και συγκεκριμένα στους –προσβάσιμους και για ΑμεΑ- χώρους του 25ου Δημοτικού Σχολείου της πόλης.
Σκοπός της λειτουργίας του Κέντρου για κάθε ενήλικο πολίτη/δημότη είναι:
 • η ενθάρρυνση θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και η ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση
 • η σύνδεση ή η επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία, αυτών που για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση
 • η ανάπτυξη ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις και τις νέες ζητούμενες δεξιότητες ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικού και οικονομικού πεδίου δράσης τους
 • η συμμετοχή τους στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και η πρόσβασή τους στις νέες εργασιακές, οικονομικές και κοινωνικές ευκαιρίες
 • η δυνατότητα εκπαίδευσης-επιμόρφωσης με ευελιξία ως προς το χρόνο
 • εν τέλει, η ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης τους στην αγορά εργασίας καθώς και της διατήρησης της θέσης εργασίας τους και της επαγγελματικής τους εξέλιξης
 • αλλά ακόμη και η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους στο πεδίο του πολιτισμού
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε ηλικίας, μόρφωσης και εθνικής προέλευσης.
Τα μαθήματα θα γίνονται το απόγευμα, 2 ή 3 φορές την εβδομάδα και θα ολοκληρώνονται σε κύκλο 25 έως 50 ωρών. Παρέχονται δε, δωρεάν.
Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Χαλκίδας θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα στις εξής θεματικές ενότητες:
 • Οικονομία – Επιχειρηματικότητα
 • Ποιότητα Ζωής – Περιβάλλον
 • Νέες Τεχνολογίες
 • Γλώσσα και Επικοινωνία
 • Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
 • Πολιτισμός και Τέχνη
 • Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων.
Η κατάταξη σε τμήματα μάθησης γίνεται ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τηρείται σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 2221355150, 2221355125,  2221355113 και 2221355114.
Η φόρμα της αίτησης εγγραφής και δήλωσης προτίμησης επί των προσφερομένων προγραμμάτων/μαθημάτων, βρίσκεται διαθέσιμη στα Καταστήματα και τα Κ.Ε.Π. του Δήμου Χαλκιδέων, καθώς και στην ιστοσελίδα του (www.dimos-xalkideon.gr).
Οι αιτήσεις εγγραφής θα μπορούν να κατατίθενται από την προσεχή Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της Ληλαντίων & Μεγασθένους, στη Δ/νση Διοίκησης στον 2ο όροφο, τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου