Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2013

Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας : Ανακοίνωση σχετικά με τις προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που μετατάχθηκαν από τη Β/θμια στην Α/θμια Εκπαίδευση Εύβοιας

Σας γνωρίζουμε ότι ανάληψη υπηρεσίας και δήλωση προσωρινής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ μπορείτε να υποβάλετε στη Διεύθυνση Π.Ε. Εύβοιας από Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι και Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 12:00.
Στη δήλωση θα επισυνάπτονται πρόσφατα δικαιολογητικά
(τελευταίου εξαμήνου- πρωτότυπα ή επικυρωμένα) που αποδεικνύουν ότι οι αιτούντες έχουν τα κατά νόμο κριτήρια:
Α. βεβαίωση υπηρεσίας ή αίτηση μετάθεσης/ τοποθέτησης (για το συνολικό χρόνο υπηρεσίας σε έτη- μήνες- ημέρες μέχρι 31-8-2013)
Β. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Γ. βεβαίωση εντοπιότητας (για τη διετία στο δήμο)
Δ. βεβαίωση για τα παιδιά που σπουδάζουν
Ε. βεβαίωση εργασίας του συζύγου (για την έδρα και το διάστημα εργασίας)
ΣΤ. πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (για το ποσοστό αναπηρίας ιδίου/ συζύγου/ τέκνων/ γονέα

Από τη Δ/νση

Δείτε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου