Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΥΣΠΕ Εύβοιας : Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Νηπιαγωγών)- Τροποποίηση της με αρ. 34/7-9-2013 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Εύβοιας ως προς τις λειτουργικές υπεραριθμίες Δημοτικών Σχολείων

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας, συνεδρίασε στη με αρ. 36/10-9-2013 Πράξη του για τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ  1ο  :   Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Νηπιαγωγών)
ΘΕΜΑ 2ο  :   Τροποποίηση της με αρ. 34/7-9-2013 Πράξης του ΠΥΣΠΕ Εύβοιας ως προς τις λειτουργικές υπεραριθμίες Δημοτικών Σχολείων
Το Συμβούλιο καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς ειδικότητας ΠΕ70- Δασκάλων των παραπάνω σχολικών μονάδων στις οποίες κατέχουν οργανική θέση να υποβάλουν στο ΠΥΣΠΕ «Δήλωση Υπεραριθμίας- Δήλωση Τοποθέτησης μετά από Υπεραριθμία» (θετική ή αρνητική), μέχρι τη Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 12:00. Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να τροποποιήσουν τη δήλωση υπεραριθμίας που κατέθεσαν, μπορούν να υποβάλουν νέα-τροποποιητική δήλωση στο ΠΥΣΠΕ, εντός της παραπάνω προθεσμίας.
Διευκρινίζουμε ότι, οι εκπαιδευτικοί που θα κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι έχουν δικαίωμα απόσπασης κατά προτεραιότητα εάν δημιουργηθεί κενό στις σχολικές μονάδες στις οποίες κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι.
Για να δείτε την Πράξη, πατήστε Πράξη 36/10-9-2013
Για να δείτε τα νέα λειτουργικά κενά, πατήστε    Λειτουργικά κενά Δασκάλων-Ανακοινοποίηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου