Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013

Λούκας Παναγιώτης - Μπλέτσας Χρήστος : Πώς γίνεται η κατανομή των τάξεωνΠώς γίνεται η κατανομή των τάξεων

Κάθε χρόνο, με την έναρξη του σχολικού έτους, στην πρώτη συνεδρίαση του  διδακτικού προσωπικού του σχολείου γίνεται  συζήτηση για την κατανομή των  τάξεων και τμημάτων στους δασκάλους (ΠΕ 70), αν αυτή δεν έχει γίνει κατά τη συνεδρίαση του Ιουνίου του προηγουμένου σχολικού έτους {Π.Δ. 201, άρθρο 13, παραγρ. 12, εδάφιο α, περίπτ. (2)}.

Ποιος πραγματοποιεί την κατανομή των τάξεων;


Σύμφωνα με το νόμο και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας υπεύθυνος για την κατανομή των τάξεων (και του Ολοήμερου Τμήματος ασφαλώς) είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας.
Σε περίπτωση που ο Σύλλογος Διδασκόντων αδυνατεί να πραγματοποιήσει την κατανομή τάξεων και τμημάτων, την απόφαση παίρνει ο Διευθυντής του σχολείου σε συνεργασία με τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο και πάντα αιτιολογώντας τη σχετική απόφαση με παιδαγωγικά κριτήρια.


Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η κατανομή των τάξεων;

Ο  νόμος δεν προβλέπει με απόλυτη σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η κατανομή των τάξεων.
Οι συγκεκριμένες κατευθύνσεις είναι :       
1)                            Η κατανομή των τάξεων στο διδακτικό προσωπικό έχει την έννοια πως όλες οι  τάξεις ανήκουν σε όλους και η κατανομή τους πρέπει να γίνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις, τα προσόντα, τις κλίσεις, τις ιδιαίτερες ικανότητες του κάθε δασκάλου, τις δυσκολίες ή τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στο σχολείο αλλά  και το γενικότερο συμφέρον των μαθητών και του σχολείου.
2)                            Όποιος εκπαιδευτικός επιθυμεί, μπορεί να συνεχίσει να διδάσκει στην τάξη που είχε πάρει κατά το προηγούμενο έτος και για δεύτερη χρονιά. Αν επιθυμεί να διδάξει στην ίδια τάξη και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά θα πρέπει να υπάρξει και σχετική συγκατάθεση από το Σχολικό Σύμβουλο και να αιτιολογείται με παιδαγωγικά κριτήρια.
3)                            Γενικά αποθαρρύνονται οι εκπαιδευτικοί που είναι γονείς ή συγγενείς μαθητών να παίρνουν την τάξη που φοιτούν τα παιδιά τέκνα τους – συγγενείς τους για να αποτρέπεται η συνέχεια της «κηδεμονίας» των μαθητών εντός σχολείου. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι απαγορεύεται!
4)                            Στις σχολικές μονάδες που η θέση του Υπεύθυνου του Ολοήμερου Τμήματος είναι και θέση Υποδιευθυντή το τμήμα αναλαμβάνει εκπαιδευτικός με οργανική θέση στη σχολική μονάδα.

Με βάση τα παραπάνω και με γνώμονα πρώτα την κείμενη νομοθεσία και έπειτα τα παιδαγωγικά οφέλη των μαθητών ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει στην αρχή κάθε σχολικού έτους και κατανέμει τις τάξεις και τα τμήματα της σχολικής μονάδας.
         
Με το πέρασμα των χρόνων έχουν υιοθετηθεί από τους εκπαιδευτικούς μερικοί άγραφοι κανόνες που όμως δεν αποτελούν και πανάκεια, ούτε και είναι υποχρεωτικό να ακολουθούνται από όλες τις σχολικές μονάδες.
Αυτοί οι κανόνες συνοψίζονται στα εξής:
1)                            Πρώτα επιλέγουν τάξη αυτοί που έχουν οργανική θέση στο σχολείο, έπειτα οι αποσπασμένοι σε αυτό και τέλος  οι αναπληρωτές.
2)                            Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός εκπαιδευτικοί με οργανική θέση στο σχολείο τότε η σειρά καθορίζεται από τη σειρά αρχαιότητας στη σχολική μονάδα (δηλαδή το ποιος τοποθετήθηκε πρώτος, ποιος δεύτερος κτλ).
3)                            Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός αποσπασμένοι τη σειρά επιλογής καθορίζουν τα μόρια απόσπασης των εκπαιδευτικών.

Σε κάθε περίπτωση τα κριτήρια είναι σωστό να ορίζονται στην έναρξη της συζήτησης, να συμφωνούνται από όλους και μετά να προβαίνουν οι εκπαιδευτικοί στην κατανομή των τάξεων.
          Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών γίνεται ονομαστική ψηφοφορία.
          Αν και πάλι δε συμφωνούν οι εκπαιδευτικοί, τότε γίνεται κλήρωση με ευθύνη του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας.
          Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ομόφωνη απόφαση για την κατανομή των τάξεων (δηλαδή έστω κι ένας εκπαιδευτικός αν διαφωνεί με την κατανομή για οποιονδήποτε λόγο), ο Σύλλογος Διδασκόντων δηλώνει αδυναμία να πραγματοποιήσει την κατανομή των τάξεων και την ευθύνη αναλαμβάνει ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Σχολικού Συμβούλου.
          Η κατανομή γίνεται με αιτιολογημένη παιδαγωγικά, έγγραφη απόφαση του Διευθυντή του Σχολείου.
         
          Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω δεν υπάρχει κανόνας (εκτός από όσα ρητά αναφέρει ο νόμος και οι σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας) για την κατανομή των τάξεων.
          Οι Σύλλογοι Διδασκόντων ορίζουν οι ίδιοι τα κριτήρια, πάντα με γνώμονα το συμφέρον των μαθητών του σχολείου.
          Σε κάθε περίπτωση ο Σύλλογος Διδασκόντων οφείλει να πραγματοποιεί την κατανομή των τάξεων με γνώμονα το συμφέρον των μαθητών και το γράμμα του νόμου.
         
          Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Πηγές : 1) Δ.Ο.Ε., αρ.πρωτ.: 1211/2-9-2010
                         3) Μπάκας Θωμάς, Η κατανομή των τάξεων μεταξύ  
                             των εκπαιδευτικών στο Δημοτικό Σχολείο,  
                             Παιδαγωγική θεωρία και πράξη , τεύχος 4, 2011

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας

Λούκας Παναγιώτης : e-mail : panos.teacher@gmail.com
                                      τηλ.: 6973347908
Μπλέτσας Χρήστος :   e-mail : chris_teacher80@yahoo.gr
                                      τηλ.: 6972006814

         
         
         
         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου