Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΥΣΠΕ Εύβοιας : «Τοποθετήσεις μεταταχθέντων εκπαιδευτικών-λειτουργικά υπεράριθμων νηπιαγωγών & Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ16″

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 35/09-09-2013 Πράξη του, συνεδρίασε με  θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο  : Προσωρινές Τοποθετήσεις μεταταχθέντων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ 05- ΠΕ 06- ΠΕ 07- ΠΕ 08
ΘΕΜΑ 2ο:Κρίση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 60- Νηπιαγωγών

ΘΕΜΑ 3ο  :Προσωρινές τοποθετήσεις Νηπιαγωγών λόγω Λειτουργικής Υπεραριθμίας
ΘΕΜΑ 4ο  :Προσωρινή Τοποθέτηση μεταταχθέντων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 60- Νηπιαγωγών
ΘΕΜΑ 5ο  :Αποσπάσεις- Προσωρινές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 60- ΠΕ 06- ΠΕ 16 εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Σχετικά:
Πράξη αρ. 35/09-09-2013/ΠΥΣΠΕ Εύβοιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου