Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Αξιολόγηση Εισαγωγικής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 2010-2011

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) ερευνητική ομάδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών (Τομέας Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Πολιτικής), με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Επιμόρφωσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Δημήτρη Κ. Βεργίδη, έχει αναλάβει την εκπόνηση μελέτης για την «εξωτερική αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2010-2011».

Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης έχει εκπονηθεί ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνεται στους επιμορφωτές που δίδαξαν στο Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης κατά το σχολικό έτος 2010-2011. Περιλαμβάνει τα δημογραφικά στοιχεία, τις απόψεις για την οργάνωση και υλοποίηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης σε συγκεκριμένο ΠΕΚ και γενικά για το επιμορφωτικό έργο, με σκοπό να γίνει επεξεργασία του «προφίλ» του επιμορφωτή των εκπαιδευτικών.

Πατήστε εδώ για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο e-mail: VERGIDIS@UPATRAS.GR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου