Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

Όροι και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στη Γ.Σ. της ΔΟΕ.Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 2031/03-05-2011 έγγραφο της Δ.Ο.Ε. στις 21-24 Ιουνίου 2011 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα η 80η Γενική Συνέλευση του Κλάδου των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε. θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο NOVOTEL και θα συμμετέχουν όλοι οι νόμιμα εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οι οποίοι θα αναδειχθούν από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τοπικών Συλλόγων όλης της Ελλάδας.
Δικαίωμα "εκλέγειν" και "εκλέγεσθαι" έχουν όλοι οι συνάδελφοι, μόνιμοι, αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου.
Η συμμετοχή μας στις δημοκρατικές διαδικασίες κρίνεται απαραίτητη.

Ωστόσο, αν κάποιος συνάδελφος δεν επιθυμεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Παπαδημητρίου την 1η Ιουνίου 2011 από τις 9:00 έως τις 13:00 και στις εκλογές που θα ακολουθήσουν στο 1ο Δ.Σ. Χαλκίδας (από τις 13:00 έως τις 19:00) οφείλει να βρίσκεται στην εργασία του και να ασκήσει τα καθήκοντά του.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι να έχει καταβάλει ο συνάδελφος την ετήσια συνδρομή του στη Δ.Ο.Ε. Για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν οργανικά στην Εύβοια και για τους αναπληρωτές η συνδρομή έχει ήδη κρατηθεί από τη μισθοδοσία τους. Υπενθυμίζω ότι η ετήσια συνδρομή στη Δ.Ο.Ε. ορίζεται στα 45€ για τους μόνιμους και 14€ για τους αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου.
Οι αναπληρωτές που πληρώνονται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ καθώς και οι μόνιμοι συνάδελφοι που έχουν αποσπαστεί από άλλα ΠΥΣΠΕ οφείλουν να καταβάλουν το τη συνδρομή τους κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας στην Ταμία τους Συλλόγου. Οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ , επειδή η συνδρομή τους έχει ήδη κρατηθεί από τα ΠΥΣΠΕ προέλευσής τους, πρέπει να αιτηθούν στο ΠΥΣΠΕ προέλευσής τους την επιστροφή της παρακρατημένης συνδρομής.

Στις εκλογές και στη Γενική Συνέλευση δεν πρέπει κανείς να λείψει! Πρέπει όλοι να δηλώσουμε ΠΑΡΟΝΤΕΣ και να πάρουμε θέση για όλα τα προβλήματα του Κλάδου!
Κανείς δεν περισσεύει! Όλοι μαζί είμαστε δυνατοί!


Τα μέλη της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. στο Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας


Λούκας Παναγιώτης - Μπλέτσας Χρήστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου