Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Εύβοιας : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε Εύβοιας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε Εύβοιας »

ΣΧΕΤ: 1).Η με αρ. πρωτ. 45143/Δ2/13-4-2011 Υπουργική Απόφαση

2).Η με αριθμ 52921/Δ2/6-5-2011 Διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου

Καλούμε, τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από Δευτέρα 9-5-2011 έως και Τετάρτη 25/5/2011, στα Γραφεία που ανήκουν οργανικά, για να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάρτισης πίνακα επιλογής Δ/ντών των Σχολικών Μονάδων ΠΕ Εύβοιας , όπως αυτές αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα.

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί της Σχολικής σας Μονάδας.

Δ/ΝΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ


Πατήστε εδώ για το πλήρες κείμενο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου