Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

Διεύθυνση Π.Ε. Ν. Εύβοιας : Πίνακας οριστικής τοποθέτησης υπεραρίθμων εκπαιδευτικών


Ανακοινώθηκαν οι πίνακες οριστικής τοποτέθησης υπεράριθμων Δασκάλων και Νηπιαγωγών του ΠΥΣΠΕ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ.

Οριστικοποιήθηκαν τα οργανικά κενά στο Νομό μας.

Μετά τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών, το Συμβούλιο οριστικοποιεί τις κενές οργανικές θέσεις που απέμειναν και για τις οποίες οι εκπαιδευτικοί μέχρι και τις 3-6-2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, σύμφωνα με το Π.Δ. 100/97, άρθρο 13 παρ.2 και 7, μπορούν να υποβάλουν δήλωση μετάθεσης- οριστικής τοποθέτησης στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας με τη φροντίδα των Γραφείων Π.Ε. που ανήκουν οργανικά.

Δήλωση μετάθεσης- οριστικής τοποθέτησης υποβάλλουν:

Οι εκπαιδευτικοί που είχαν υποβάλει αίτηση μετάθεσης το Νοέμβριο του 2010
Όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας από προηγούμενα έτη και έχουν υποβάλλει αίτηση οριστικής τοποθέτησης το Νοέμβριο του 2010
Όσοι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν από το εξωτερικό μέχρι τις 31-8-2011 και υπέβαλαν αίτηση οριστικής τοποθέτησης το Νοέμβριο του 2010.
Όσοι εκπαιδευτικοί μετατέθηκαν στο νομό με τις πρόσφατες μεταθέσεις
Όσοι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν οριστικά όπως αναφέρονται στον πίνακα 1.β. του προηγούμενου θέματος

Οι εκπαιδευτικοί στις δηλώσεις τους μπορούν να αναγράφουν κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου