Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

ΜΠΑΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ : ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ


ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Το 1995-96 το ΥΠΕΠΘ λειτούργησε Δοκιμαστικά Προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης τα οποία είχαν ήδη ξεκινήσει από τους γονείς.

Το 1997 ψηφίζεται ο Ν. 2525 ο οποίος προβλέπει την ίδρυση σχολείων διευρυμένου ωραρίου χωρίς προσδιορισμό τύπου και χαρακτήρα.

Το 1999 – 2000 λειτούργησαν τα 28 Πιλοτικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία. Την ίδια εποχή ιδρύθηκαν 1.191 σχολεία, Δημοτικά και Νηπιαγωγεία, διευρυμένου ωραρίου.

Το 2000-01 λειτούργησαν 2.071 Σχολεία Διευρυμένου Ωραρίου και το επόμενο έτος 2.765 χωρίς όμως τις απαιτούμενες υποδομές, μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις ασκήθηκαν πιέσεις από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης προς τους Προϊσταμένους ολιγοθεσίων σχολείων να ιδρυθούν Ολοήμερα Σχολεία ακόμα και σε αποθηκευτικούς χώρους ή τρώγλες.

Το 2005, επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, το έργο επεκτάθηκε στις 4.775 σχολικές μονάδες σε σύνολο 5.609. Τότε ιδρύθηκαν 85 Ολοήμερα Δημοτικά Ειδικής Αγωγής, βελτιώθηκαν κατά πολύ οι υποδομές με την κατασκευή στην εξαετία της Ν.Δ. 580 σχολικών μονάδων και εγκαινιάστηκαν 375. Την ίδια περίοδο η Προσχολική Εκπαίδευση έγινε υποχρεωτική ως προς το ένα έτος, δηλαδή για τις ηλικίες από 5 έως 6.

Στο Πενταετές Πρόγραμμα του 2008 έγινε πρόβλεψη για κατασκευή 1.233 νέων σχολικών κτηρίων και εξ αυτών 800 Νηπιαγωγείων προκατασκευασμένων βαρέως τύπου.

Σήμερα το πρόγραμμα αυτό έχει παγώσει.
Η σημερινή μορφή του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου είναι:

Α) Πρωινή προαιρετική ζώνη 7.00-8.00 με συμμετοχή τουλάχιστον 5 νηπίων.

Β) Υποχρεωτική ζώνη προγράμματος 8.00-16.00 για όλους τους μαθητές.

Οι μαθητές που δεν επιθυμούν το Ολοήμερο πρόγραμμα φοιτούν σε κλασικό με ωρολόγιο πρόγραμμα 8.15 έως 12.15. Αν δεν υπάρχει Κλασικό Τμήμα, τότε ενσωματώνονται στο Ολοήμερο με δικαίωμα εξόδου στις 12.15.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου